Černý Jiří

 

Jiří Černý, klerik

narozen 28.2. 1924, pocházel od Příbrami

zemřel 6.7.1944 v Brně

 

      Jiří Černý byl rodem od Příbrami. Pracoval v brněnské oratoři. Zemřel v Brně ve věku 20 let a je pohřben mezi spolubratry na ústředním hřbitově v Brně. Svou obětavostí dával dobré naděje do budoucna. Byl mírný a pokorný. Dobrota a vyrovnaný klid mu zářily z tváře. Mnoho řečí nenadělal, ale ochotně pracoval, nejraději tak, aby o tom druzí nevěděli. Pro každého měl milý, tichý úsměv.                                                                                                                                             Zemřel na TBC, která byla v té době nevyléčitelná.