Skauti

     Po  válce  vznikly  v  oratoři  dva  katolické skautské oddíly. Na sklonku roku 1944 si salesiánský spolupracovník Dr. Josef Kratochvíl (skautským jménem Baby) vybral z družinářů nejstarší chlapce a  ještě  za  okupace  vytvořili pod rouškou  těchto družin  skautský  oddíl. Jednalo se o oddíl č. 74. Dr.  Kratochvíl   vedl oddíl  v  křesťanském  duchu.  Duchovním  rádcem  se  pak  stal  P. Hudeček.  Začátkem roku 1945 se v oratoři uskutečnila 1. skautská výstava, která  byla  velmi  zdařilá.  Přišlo si ji prohlédnout asi 1200 návštěvníků.  Oddíl  č. 74  byl  jeden  z  prvních,  který  byl  registrován  v ústředí Junáka  a  také  jeden  z  prvních,  který  v  roce  1945  o  prázdninách  tábořil.  Po  návratu  z Lednice,  kde   se   tábor uskutečnil, se oddíl rozrostl  o  nové členy  a  oratoř  pro ně začala být těsná,  proto  začali  usilovat o získání vlastní klubovny. Štěstí jim přálo,  jistá  paní  Kvardová  jim zapůjčila pozemek,  od KNV dostali finský domek, který si na  propůjčeném  pozemku  postavili  a přesunuli  tam  svou  činnost.  Zástupci  Dr.  Kratochvíla  byli  Aleš  Viklický  a  především  Bohumil Kovařík, který  později,  po  absolvování  skautské  LESNÍ  ŠKOLY  v  Červeném  Hrádku,  převzal vedení celého oddílu.

     Dívčí oddíl č.74 vedla Marie Bělohradová (skautským jménem Řinka), jejími pomocnicemi byly sestry Petříkovy, M. Hájková a M. Továrková.

     Oddíl č. 34 byl odnoží chlapeckého katolického oddílu č. 74, neboť tento oddíl měl mnoho členů a ústředí Junáka si nepřálo, aby jeden oddíl měl tolik členů. Oddíl č. 34 vedl Karel Hudec (skautským jménem Lord).

     Ještě existoval oddíl č. 23, který vedl Stanislav Zeman. Ten kolem sebe soustředil muzikanty a vytvořil originální skautskou dechovku.

     Spojení s oratoří bylo přes duchovního rádce P. Hudečka a navíc každou neděli chodili skauti do oratoře na mši svatou, jinak na návštěvu oratoře nebyl čas, protože skauti byli stále v terénu.