Rýdel Josef

 

P. Josef Rýdel

narozen  2.6.1925,

kněžské svěcení  1974 v Litoměřicích,

zemřel 26.10.1998

     P.Josef Rýdel pocházel ze Štramberka. Salesiánem se stal v roce 1943. Po internaci       v Oseku odchází na vojnu k pracovnímu útvaru PTP, kde se srdeční chorobou těžce pracoval  tři roky. Potom se vrátil k rodičům a pracoval jako dělník v kopřivnické Tatře.Přitom po večerech vystudoval strojní průmyslovku s maturitou. Za "pražského jara" studuje bophosloví na fakultě v Litoměřicích a je vysvěcen biskupem Trochtou v roce 1974. Přichází ale politická normalizace a Otec Josef je nucen odejít do civilního zaměstnání          v Brně. Tam pracuje 12 let až do důchodu. Těžká práce z minulých let mu způsobila mnohé zdravotní potíže a nemoci. Přesto se snažil sloužit bližním jako kněz. V důchodu obětavě sloužil na mnoha místech řeholním sestrám  a vypomáhal spolubratřím na farách. Své nemoci snášel s příkladnou trpělivostí.Zemřel 26. října1998. Očekává vzkříšení na brněnském hřbitově mezi spolubratry.