Siuda Ludvík

 

P. Ludvík Siuda

narozen  1.8.1912 v Darkově,

první sliby 16.8.1941 ve Fryštáku,

kněžské svěcení 20.6.1958 V Litoměřicích,

zemřel 13.6.2000 na Moravci

 

     Narodil se 1. srpna 1912 v Darkově, okres Karviná. Vyučil se zámečníkem a pak vystudoval strojní průmyslovku. Na vojně v Užhorodě se dozvěděl z časopisu o salesiánech ve Fryštáku,    že zde přijímají i pozdní kněžská povolání. Začal zde studovat, vstoupil do noviciátu a 16. srpna 1941 složil první řeholní sliby. Po třech letech složil sliby věčné a začal studovat teologii.

     Dve 20 června 1948 byl v Litoměřicích vysvěcen na kněze biskupem Trochtou. Jako novokněz působil v chlapeckém domově v Praze - Kobylisích a později ve Vidnavě ve Slezsku jako zpovědník. Zdejší dům se stal v letech 1949-50 tajným salesiánským ústavem. Pro svoje utajení byl ušetřen přepadení z 13. na 14. dubna 1950, kdy byly v republice zlikvidovány mužské řehole. Na podzim téhož roku musel spolu s ostatními dům opustit. Během dalších let prošel různými zaměstnáními, na příklad byl údržbářem v brněnském hotelu Avion. Do důchodu odcházel z nemocnice svaté Anny v Brně, kde byl zaměstnán jako laborant na očním oddělení.     Byl povahově klidný, nedovedl se rozzlobit, vycházel dobře i s konfliktními lidmi.

     Na podzim roku 1998 se přestěhoval do brněnské salesiánské komunity v Žabovřeskách. Zde byl v létě roku 1999 postižen mozkovou příhodou. Nebyl schopen samostatného pohybu      a potřeboval stálou lékařskou péči. Poskytl mu ji domov na Moravci. Po další mozkové příhodě byl trvale upoután na lůžko. Jeho zdravotní stav se stále zhoršoval. Dne 13. června 2000               v ranních hodinách zemřel. Kéž jej dobrý Bůh odmění za vše dobré, co vykonal, věčnou radostí    v Boží blízkosti.