Dvořák Stanislav

P. Stanislav Dvořák

narozen 18. 2. 1912 v Olešence u Přibyslavi,

kněžské svěcení v roce 1945,

zemřel 14. 9. 2002

     P. Stanislav Dvořák se narodil v Olešence u Přibyslavi. Měl 14 sourozenců. Gymnázium studoval ve Fryštáku. Po vojenské službě v roce 1937 začal noviciát. 1940 -1941byl na asistenci v Brně. V roce 1945 po vysvěcení na kněze byl v Ostravě, potom ve Fryštáku a Přestavlkách. Před rokem 1950 napsal více divadelních her a text k operetce P. Vitáska "Do Betléma". Po internaci v Oseku byl v roce 1962 odsouzen do vězení, které prožil na Borech a ve Valdicích. Dlouho pracoval jako účetní, až teprve od roku 1970 směl při svém zaměstnání působit jako výpomocný duchovní v Hněvotíně u Olomouce. Měl mnoho závažných nemocí - rakovinu, astma, bércové vředy, křečové žíly a další. Posledních 14 let života prožil na Slovensku v Brusně, kde léčil přirozenými prostředky a bylinami svou rakovinu. Své nemoci snášel s příkladnou trpělivostí a nikdy sám o svých nemocech nemluvil. Pohřben je v salesiánských hrobech v Praze.