Holík Augustin

P. Augustin Holík

narozen 25.4. 1919 ve Velíkově,

první sliby 16.8. 1937 ve Sv.Beňadiku,

kněžské svěcení 6.7.1947 v Oseku u Duchcova,

zemřel 18.9.1996 ve Zlíně

     P. Augustin Holík se narodil 25. dubna 1919 ve Velíkově nedaleko Zlína. Jeho otec byl rolník. Měl šest sourozenců. V roce 1930 chodil do měšťanské školy ve Fryštáku. Tam se seznámil se salesiány. V následujícím školním roce se stal primánem v salesiánském ústavě ve Fryštáku.

     V roce 1936 vstoupil do noviciátu na Slovensku ve Sv. Beňadiku, kde složil v roce 1937 první sliby. Po slibech odešel do filosofického studentátu v Ostravě. Tam pokračoval ve studiu vyšších tříd gymnázia a v roce 1940 maturoval a složil věčné sliby. Po maturitě přišel na asistenci do oratoře v Brně-Žabovřeskách. Jeho studium teologie bylo poznamenáno německou okupací a válkou. Začal v roce 1943 na faře ve Fryštáku, v té době byl fryštacký ústav zabrán. Druhý rok teologie absolvoval v Brně, kam se část studentátu přestěhovala. Po válce byl rok v Mníšku pod Brdy a studia dokončil v Oseku u Duchcova, kde byl 6. července 1947 vysvěcen na kněze.

     Svoji kněžskou službu začal jako kaplan na salesiánské faře ve Vinoři u Prahy. V roce 1949 se zde stal administrátorem. Při násilné likvidaci řeholí v noci z 13. na 14. dubna 1950 byl převezen do internačního kláštera v Želivě. Pracoval zde v truhlářské dílně do roku 1955, kdy byl propuštěn. Odešel domů a do roku 1968 vystřídal řadu zaměstnání. Byl dělníkem v Dřevoně, údržbářem a topičem v nemocnici, dělnkem na pile, malířem a natěračem u Severomoravských pekáren.

     V roce 1968 odešl s P. Fuglíkem do Trmic v Ústí nad Labem. Dostal státní souhlas jen k výpomoci v duchovní správě a byl zaměstnancem farního úřadu. Podílel se svou zručností na rekonstrukci a opravách kostelů v trmickém obvodu. V Trmicích zůstal i po odchodu P. Fuglíka v roce 1973 do Hradecké diecéze. Pomáhal otci biskupovi Karlu Otčenáškovi dokud byl nuceně v Trmicích, kam se musel z hradecké diecéze vrátit. Po roce 1989 pomáhal nějakou dobu v Bílině a v Duchcově. V roce 1993 přišel do Filipova. Byl správcem v budově Salsiánského střdiska mládeže. Zemřel při návštěvě ve Zlíně, když skončil mši svatou v oratoři nad sakrisií a při odchodu do sakristie nešťastnou náhodou spadl ze schodů.

     Pohřeb našeho milého spolubratra se konal v úterý 24. září v Lukově, kde byla v 11 hodin koncelebrovaná mše svatá za účasti mnoha spolubratří. Po mši svaté byl pochován na místním hřbitově do kněžského hrobu. P. Augustin byl vždy svědomitý řeholník. Byl skromný a zůstával vždy v pozadí, ale svou pílí a vytrvalostí vykonal mnoho užitečné práce, bez které by se apoštolát v místech, kde pracoval, neobešel.